+48 730 022 022 biuro@solarsystem24.pl
Otwórz się na Energię pochodzącą z natury
Włącz energię kolektorów i czerp czystą energię ze slońca! Dowiedz się więcej o naszej ofercie
Główne założenia firmy
Głównym założeniem firmy jest montaż specjalistycznych instalacji do pozyskiwania energii ze słońca. Usługi skierowane są do:
Klientów indywidualncyh
Własna baza klientów stale poszerzana, NGO z którymi Wnioskodawca współpracuje
Przedsiębiorstw
Własna baza klientów stale poszerzana, NGO z którymi Wnioskodawca współpracuje
Samorządów
przetargi, NGO z którymi Wnioskodawca współpracuje;
Coraz więcej instytucji, jak i klientów indywidualnych interesuje się zredukowaniem kosztów stałych, związanych z zużyciem energii elektrycznej czy cieplnej. W tym właśnie kierunku podąża naszafirma. Przedmiotem naszego zainteresowania są odnawialne źródła energii, a także dostarczanie użytecznych i wysoce funkcjonalnych rozwiązań w omawianym zakresie. Koszt instalacji proponowanych rozwiązań może wydawać się wysoki, nie mniej jednak jest to inwestycja zdecydowanie opłacalna - w długiej perspektywie przynosi znaczne korzyści finansowe. Ograniczamy tym samym koszty, jakie ponosić trzeba za energię elektryczną - a te stale wzrastają.

Zapotrzebowanie na proponowane usługi stale rośnie. Czasopisma tematyczne oraz fora internetowe prezentują spore zainteresowanie "OZE" , a liczba zainteresowanych tematem osób wzrasta bardzo szybko. Również duży nacisk w zakresie nowego okresu programowania na źródła OZE pozwala sądzić, iż utrzymanie trwałości przedsięwzięcia nie będzie stanowiło problemu. Wykonalność i racjonalność planowanej działalności oparta jest na stałym rozwoju omawianego rynku, jak i redukcji cen.
“Stawiamy na innowacje, co raz więcej instytucji jak i klientów indywidualnych interesuje się zredukowaniem kosztów energii elektrycznej czy cieplnej”
Odnawialne źródła energii
Obecnie klienci szukają rozwiązań o najwyższych parametrach i równocześnie najniższej cenie. Tego typu wytyczne są typowe dla rynku budowlanego i instalacyjnego. Wnioskodawca nie wyklucza w późniejszym okresie funkcjonowania firmy wprowadzenia podzespołów pochodzące z Azji. Równocześnie nawiązał współpracę bezpośrednio z jedynym przedstawicielem firmy Asters, który będzie dostarczał tego typu podzespoły w bez kanałów pośrednich - rodzących dodatkowe koszty na poziomie od 17% do 25% wartości usługi.
Są to grupy odbiorców najczęściej zainteresowane zakupem tego typu instalacji. Ze względu na zmiany prawne w Polsce dotyczące energii elektrycznej, jak i wskaźniki narzucane przez Komisję Europejską należy sądzić, iż w najbliższych latach będzie to rynek o ogromnym potencjale wzrostowym. „Jak informuje WWF, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Bruksela chce przeznaczyć na OZE przynajmniej 6% wszystkich środków w najbiedniejszych regionach Wspólnoty i aż 20% - w najbogatszych”
Zarówno dane statystyczne, jak i narzucony ogólny trend mówiący o tym, że zrównoważone wykorzystywanie energii i surowców jest jednym z głównych celów zrównoważonego wykorzystywania energii i surowców, jest jednym z głównych celów Unii przyjętych w strategii Europa 2020 - zrównoważenie jest celem zrównoważenia??? Ja nie wiem jak to przeredagować, bo nie wiem co Klient miał na myśli, ja się na tej branży nie znam. Ale tak na pewno nie może być. Możliwość współfinansowania zakupu i świadczenia usługi ze środków publicznych, duży nacisk na wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dyrektywach środowiskowych, ogólne trendy eko na rynku gwarantują powodzenie przedsięwzięcia Wnioskodawcy.